Üldehitus & välitööd:LINO EHITUS

LINO OÜ meeskonda kuuluvad pikaajalise kogemusega geodeedid, kes on üle 10 aasta töötanud ka Rootsi turul.

Meie peamise tegevusvaldkonna hulka kuuluvad geodeetilised mõõdistus- ja märkimistööd ehitusobjektidel. Oleme mõõdistanud nii elamu-, kommerts- kui tööstuslikke arendusi. Samuti tee- ja raudtee-ehitust.

Lino OÜ on keskendunud digitaalse ehituse töövoolude toetamisele. Aitame kliendil luua täpse kolmemõõtmelise mudeli maapinnast ja olemasolevatest rajatistest enne tööde alustamist. Samuti mudeli ehitusplatsist igas ehituse etapis. Mudeleid saab kõrvutada loodava ehitise või taristuobjekti digitaalse kavandiga, et arvutada mahtusid, jälgida tööde kulgemist ajas ning kontrollida teostuse vastavust plaanile.

ROHKEM

Andmete kogumiseks ja mõõdistuste välja märkimiseks kasutame kaasaegseid töövahendeid nagu näiteks viimase põlvkonna Leica tahhümeetrid, Leica uusimad laserskannerid ja mehitamata õhusõidukid.

Rakendame oma töötajate pikaajalist kogemust ja kaasaegset tehnikat topograafiliste mõõdistustööde , mitmesugustel tehnilise kontrolli ja tehnilise ülevaatuse ning järelevaatuse töödel.

Anname nõu, kuidas parimal viisil kasutada digitaalse ehituse eri järkudes mitmesuguseid mõõdistuse ja olukorra kaardistamise lahendusi. Samuti seda, kuidas erinevates tööetappides jõuda parima tulemuseni.


LINO OÜ

registrikood 14964836

LINO OÜ meeskonda kuuluvad pikaajalise kogemusega geodeedid, kes on üle 10 aasta töötanud ka Rootsi turul.

Laki 6
10621 Tallinn
info@lino.ee

+372 509 4590

Meie geodeedid töötavad üle kogu Eesti.

Raamatupidamine
arved@lino.ee


© Lino OÜ. Kõik õigused kaitstud.